Матеріально-технічне 

забезпечення

2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Відомості_про_приміщення_та_матеріальну_базу2023_24.pdf