Положення

Внутрішня система забезпечення якості освіти.pdf
Положення ВСЗЯО.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗЗСО.pdf
7.Положення про методичну раду.pdf
5.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ.pdf
8.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТВОРЧУ ГРУПУ.pdf
6.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ.pdf
9.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ.pdf
Положення про ПМК.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ.pdf
14.Положення про сайт.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА ШМО, ПМК.pdf
16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ.pdf
17.ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАСТАВНИЦТВО.pdf
18.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ.pdf
19.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ.pdf
20.ПОЛОЖЕННЯ про роботу з обдарованими дітьми.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА.pdf
Положення про команду супроводу 2020-2021.pdf
ПОЛОЖЕННЯ про учнівське самоврядування Альтернатива.pdf
23.Положення про обробку персональних даних.pdf
положення про раду з профілактики правопорушень.pdf
положення про МО класних керівників.pdf
положення про шкільну спартакіаду.pdf
положення про батьківський комітет.pdf
36.Положення про охорони праці, безпеки життедіяльності.pdf
29.положення до медкабінету2.pdf
полож.про біб-ку ЗШ № 19.pdf
Положення про моніторингову групу.pdf
порядок гпд.pdf
Положення про конференцію.pdf
Положення про гурткову роботу.pdf
положення про булінг.pdf
Положення про безпечне освітнє середовище(булінг).pdf
Положення.pdf
Типове положення про атестацію педагогічних прцівників.pdf
Положення_про_електронний_журнал.pdf