Критерії оцінювання навчальних досягнень

Методичні рекомендації щодо оцінювання  навчальних досягнень учнів 1-4 класів, закладів загальної середньої освіти (наказ МОН №813 від 13.07.2021)

Методичні рекомендації щодо оцінювання  навчальних досягнень учнів 5-6 класів які, здобувають освіту

відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (наказ МОН №289 від 01.04.2022)

Оцінювання навальних досягнень здобувачів освіти 1-2 класів НУШ

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 3-4 класів НУШ (наказ Мон №1146 від 16.09.2020)

Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів 3-4 класів НУШ (Додаток 1 до наказу №1146 від 16.09.2020)

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів

Методичні рекомендації щодо оцінювання  навчальних досягнень учнів 1 класу (наказ МОН №924 від 20.08.2018)

Методичні рекомендації щодо оцінювання  навчальних досягнень учнів 2 класу (наказ МОН №1154 від 27.08.2019)

Рівневе оцінювання результатів навчання учнів 3-4 класів НУШ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.02.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти").

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Критерії навчальних досягнень учнів з української мови

Критерії навчальних досягнень учнів з літератури

Критерії навчальних досягнень учнів з іноземної мови

Критерії навчальних досягнень учнів з математики

Критерії навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії навчальних досягнень учнів з біології

Критерії навчальних досягнень учнів з географії

Критерії навчальних досягнень учнів з природознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з хімії

Критерії навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії

Критерії навчальних досягнень учнів з правознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з історії

Критерії навчальних досягнень учнів з економіки

Критерії навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Критерії навчальних досягнень учнів з основ здоров'я

Критерії навчальних досягнень учнів з фізичної культури